HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11170
ime R., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11170)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao12. 2. 1991.

član HŠD ogranak
Karlovac

20.06.1991

Šumarija Slunj

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Roze r. Vrbanić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. I osnovnu i srednju školu završio je u Slunju, maturiravši u zvanju suradnika u razrednoj nastavi 1984. godine.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odsjeku 12.2.1991. god. iz područja za-štite šuma - fitopatologija. Izradio je i obranio diplomski rad pod naslovom "Gljivična oboljenja na običnoj bukvi".
 Pripravnički staž započeo je u UŠ Karlovac - Šumarija Cetingrad 11.3.1991., koji, nakon prekida zbog ratnih djelovanja, nastavlja u Šumariji Pisarovina. Od 1992. do kolovoza 1995. radi u Odjelu za uređivanje šuma UŠ Karlovac, a nakon toga imenovan je upraviteljem Šumarije Slunj, na kojoj se dužnosti nalazio i početkom 1999. godine.
 Član je Hrv. soc.-liberalne stranke i predsjednik ogranka u Slunju.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63, 1996., s. 56.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM