HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1118
ime K., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1118)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vice. Od početka 1952. god. do kraja 1964. radio je kao lugar u Šumariji Metković, ŠG Split. Tada je premješten u Šumariju Vrgorac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM