HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11200
ime R., Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11200)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1949.
diplomirao21. 12. 1951.

 Sin Franje, zanimanjem bač-vara, i Klare r. Zajc, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u rodnoj Požegi 1937.g. kao i realnu gimnaziju šk.g. 1944.-45.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1948.-49., a diplomirao je šumarstvo 21.12.1951. godine.
 Odmah se zapošljava u ŠG "Psunj" Nova Gradiška, Šumarija Pleternica. Tu radi na području Dilja: Kalnički Dilj, Patreba, Sovski Dol - Ruševo. Godine 1953. polažio je struč-ni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva, ali ipak 1954. prelazi u D.I. "Slavonija" Sl. Brod kao inženjer na problematici impregnacije drva (željeznički pragovi, telef. i el. stupovi, mostovi) sa kreozotnim uljem. Tu primjenjuje nove tehnologije impregnacija RUPING I i RUPING II i postaje tehnički direktor. God. 1965. prelazi na komercijalne poslove vezane uz problematiku željezničkih pragova i građe u poduzeće "ŽELJPOH" - Zagreb. Likvidacijom poduzeća 1976. zapošljava se u poduzeću "Brodomaterijal" Rijeka kao predstavnik za obradu tržišta u Sl. Brodu. Ispunjenjem radnog staža, 1990. odlazi u mirovinu.
 Sudjelovao je na kongresima šumara u Ohridu i na Bledu, proveo je specijalizaciju za impregnaciju drva sa wolhmann soli u firmi "Wolhmann salz" kod Baden - Badena u Njemačkoj.
 Kao umirovljenik, živi sa obitelji u naselju Trnsko u Zagrebu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM