HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11241
ime R., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11241)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao1981.
karijera28. 7. 1981.Gospić

član HŠD ogranak
Gospić

1983

isčlanjen

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Marije r. Levar. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Donjem Pazarištu 1972., a opću gimnaziju u Gospiću, maturiravši 1976.g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odjelu, škol.g. 1979.-80., a diplomirao 1981.
 Prvo zaposlenje dobiva 28.7.1981. u ŠG "Lika" Gospić na poslovima uređivanja šuma. Nakon nešto skraćenog pripravničkog staža, imenovan je uređivačem, pa samostalnim uređivačem, da bi ustrojem "Hrvatskih šuma" bio postavljen za šefa Odjela za uređivanje šuma UŠ Gospić. Na toj dužnosti ostaje do 21.7.1993. kad prelazi u Ured za gospodarstvo Županije ličkosenjske na radno mjesto šumarskog i lovnog inspektora.
 Godine 1998., rješenjem Upravnog odbora "Hrvatskih šuma" imenovan je upraviteljem UŠ Gospić.
 Član je HŠD. Živi u Gospiću.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** SŠN sv. 2, Zagreb 1998., s. 696.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM