HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11296
ime S., Josip
zvanje
zanimanje     
šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11296)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1896.
djelovao Sremska Mitrovica

 Šumarstvo je učio na GŠU u Kri-ževcima, gdje je apsolvirao 1896.g. Državni stručni ispit položio je 1898. u Zagrebu.
 Nakon završenog školovanja radio je kod vlastelinstva u Valpovu i Podgoraču (Našice). Od 4.8.1912. u službi je kod imovnih općina, i to 1915. kao kotarski šumar u Perušiću u Lici, a kasnije kod Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru, gdje je od 1927. bio šum. savjetnik i upravitelj Šumarije Koprivnica. Zatim je radio kod Direkcije šuma Gradiške imovne općine. God. 1940 bio je šum. nadzornik u Novoj Gradiški, gdje se zadržao u tijeku rata (1943.).
 Bio je suradnik LRV 1909. ("Uspjeh lova na velike tetrebe u Čabru") i redoviti član HŠD.

 *** ŠL 1897., s. 589; 1927., s. 106; 1939., s. 265; 1940., 271; 1943., s. 25.
 *** Iskaz članova HSŠD: 1908, 1915.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 20, 68, 91, 155.
 *** ŠN, s. 53.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892 - 1991., Zagreb 1993., s. 341, 437.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 156.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM