HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11357
ime S., Josip
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11357)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao17. 5. 1984.
magistrirao12. 2. 1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

22.01.2003

Stručne službe UŠP Karlovac

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 17.5.1984. godine. Na istom fakultetu zaposlio se kao asistent i studirao poslijediplomski studij iz silvikulture. Magistrirao je 12.2.1992. s temom "Šumskouzgojna svojstva obične breze (Betula pendula Roth)". Nakon nekog vremena odustao je od sveučilišne karijere i napustio Šumarski fakultet.

1Josip Skenderović, 1990: Neke šumskouzgojne osobine obične breze {Betula pendula Roth) u panonskom gorju Hrvatske. GŠP vol. 26 s. 361
2Slavko Matić, Josip Skenderović, 1992: Uzgajanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 81
3Slavko Matić, Josip Skenderović, 1993: Studija bioekološkog i gospodarskog rješenja šume Turopoljski lug ugrožene propadanjem (uzgojna istraživanja). GŠP vol. 29 s. 295
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, s. 524, 532, 553.
 *** SŠN 2, 1998., s. 208, 636, 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM