HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11440
ime STEPANČIČ, Franc Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11440)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 4. 1900.Temnica /Slovenija/
apsolvirao1923.
diplomirao12. 6. 1926.
umro4. 8. 1946.Korčula /Hrvatska/

 Sin Dragotina Karola i Merjene r. Stepančic. Slovenske narodnosti, rimokatolik. Roditelji su mu bili seljaci - veleposjednici. Osnovnu školu započeo je u Gorici 1912., ali je zbog rata otišao u izgnanstvo i završio je u Poljčenah pri Slov. Konjicama. Gimnaziju je završio u Celju ili Grazu (Austrija) 1916.
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1922.-23., a diplomirao 12.10.1925. U struci se zaposlio 12.6.1926. Državni stručni ispit položio je 1930. u Beogradu. Prema nepotpunim podacima, 1933. radio je kao šum. pristav pri Kotarskom načelstvu Korčula, a od 1937. do 1940. pri Banskoj upravi u Splitu kao šum. viši pristav i šum. savjetnik. Za vrijeme II. svj. rata radio je u Kor-čuli, pa kao šum. nadzornik u Splitu i kao upravitelj Šumarije Korčula.
 Na Korčuli je do kraja života (1946.) gospodarenjem na krašu vraćao otoku zelenilo.
 Bio je član HŠD.
 (Podatke nam je ljubazno dostavila njegova nečakinja gospođa Vida Stepančič iz Temnice.)

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 61, 102, 150.
 *** ŠL 1937., s. 222; 1939., s. 326; 1940., s. 188, 270; 1943., s. 267; 1944., s. 114.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, 1998., 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM