HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11472
ime STRASZAK, Hinko
zvanje
zanimanje     
šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11472)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1849.Češka
umro14. 8. 1905.Reichentall

 Šumarstvo je završio u češkom Šumarskom zavodu u Bieloj Vodi.
 Godine 1872. imenovalo ga je Car. kr. glavno zapovjedništvo kao Krajiška upravna oblast u Zagrebu, šum. vježbenikom pri pokretnom taksatorskom odjelu, a 1875. imenovan je članom mjesnog povjerenstva za otkup krajiških služnosti Ogulinske pukovnije. Nakon dovršene segregacije postavljen je 1878. za upravitelja Šumarije u Vrbanji, a 1881. dodijeljen taksatorskom odjelu za uređivanje krajiških državnih šuma pod upravom Kr. ugarskog ministarstva za poljodjelstvo. Nakon godinu dana vraća se za upravitelja Šumarije Vrbanja, gdje je 1885. imenovan nadšumarom i ostao služiti do 1892. god. Tada je imenovan središnjim nadšumarom kod Kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima, kod kojega je od 1895. do smrti 1905. bio upravitelj šumskog taksatorskog ureda, a 1902. imenovan šumarnikom.
 God. 1895. izradio je Gospodarsku osnovu za državne šume Šumarije Vrbanja.
 Bio je član HSŠD.

 *** Iskaz članova HSŠD: 1880, 1890., 1897., (Strašak, Stražak, Strasak).
 *** Umro Hinko Strazak, kr. šumarnik. ŠL 9, 1905., s. 413-414.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 410, (Stražak).
 *** Zbornik Vinkovci, 1974., s. 12, 13, 548, 550.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 129 (Strasak).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM