HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11518
ime ŠANDROVČAN, Mijo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11518)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 1. 1910.Budančevica /Kloštar Podravski/
apsolvirao1935.
diplomirao22. 6. 1936.
umro14. 8. 1952.Bjelovar

 Potječe iz seoske obitelji.
 Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu 1931. Šumarstvo je apsolvirao škol.g. 1934.-35., a diplomirao 22.6.1936. na Šum. odjelu Poljoprivredno-šum. fakulteta u Zagrebu.
 Po završetku studija radio je dvije godine kao nadničar na uređajnim poslovima kod Direkcije šuma u Vinkovcima i Mostaru, gdje je 1939.g. postavljen za šum. vježbenika, a 1940. premješten u Šumariju Pitomača, gdje do 1942. uspješno radi na uzgajanju i iskorišćivanju šuma. Tada je u praksi primjenjivan njegov način za određivanje kubnog sadržaja rudničkog drveta.
 Sudjelovao je u NOB-i. Nakon rata službovao je kod Kotara Đurđevac, te kao upravitelj šumarija Đurđevac, Sv. Ivan Žabno i Sokolovac.
 Od 1950. radi u ŠG Bjelovar na uređivanju šuma (gospodarske osnove za Kalnik, Repaš i Bilogoru), a rukovodio je i radovima za sastav dugoročne osnove sječa, njege i obnove sastojina.
 Umro je 1952. god. nakon kratke i teške bolesti. Bio je član HŠD i Šum društva NRH.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 9. (II. god).
 *** ŠL 1940., s. 53, 270; 1943., s. 24; 1952., s. 73.
 Drndelić, M.: Šandrovčan ing. Mijo. In memoriam. ŠL 12, 1952., s. 496.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 2, 1998., s. 684.
 *** HŠD 1846-1996., Zgb 1996., s. 256.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM