HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11558
ime Š., Željka
prije
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11558)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1989.
diplomirala12. 2. 1990.
magistrirala15. 7. 1998.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Osijek

1991

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Nikole i Marije r. Lađarević. Hrvatica, rimokatolikinja. Potječe iz obitelji nastavnika. Osnovnu školu završila je u Gorjanima 1981., a srednju u Đakovu 1985. godine.
 Studirala je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade 1988. Diplomirala je na ŠG odjelu 12.2.1990. Na istom fakultetu studirala je i poslijediplomski. Naslov magistra znanosti stekla je 15.7.1998. obranom magistarskog rada iz lovstva pod naslovom "Obnova i gospodarenje šumama hrasta lužnjaka u uvjetima intezivnog lovnog gospodarenja u uzgajalištu Mačkovac".
 Zaposlila se 1991.g. u Šumariji Đakovo UŠ Osijek. Nakon jednogodiš-njeg pripravničkog staža kraće je vrijeme u JP Nabrdje, a zatim radi u Šumariji Đakovo kao revirnik, gdje se nalazila i početkom 1999.g.
 Živi u Đakovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM