HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11559
ime ŠIMATIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11559)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 11. 1911.Zagreb
apsolvirao1935.
diplomirao5. 10. 1936.
umro1946.

 Gimnaziju je završio u Senju. Studirao je na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je šumarstvo 5.10.1936. god. Za vrijeme studija bio je predsjednik Kluba slu-šača šumarstva.
 Kako nije mogao dobiti zaposlenje u struci, radi kod oca u internatu "Palestra" u Senju. Istodobno upisuje pravo, ali dobiva mjesto šum. vježbenika u Senju i na Rabu te prekida studij prava. Nakon položenoga stručnog ispita, postavljen je za upravitelja Šumarije Rab. Kraće vrijeme radi na Krku i u Zagrebu, a potom je upravitelj Šumarije u Sisku.
 Kao pričuvni natporučnik, u jesen 1942. pozvan je u vojnu školu u Varaždin, a zatim kao časnik služi u istočnoj Bosni. U studenome 1943. imenovan je stožernikom Ustaškog stožera Sana i Luka u Banja Luci, a u proljeće 1944. stožernikom u Splitu. Potom radi na evakuaciji i smještaju ugroženih obitelji u sigurnija područja Hrvatske te u Austriju (gdje po-četkom 1945. smješta i svoju obitelj, koja se na kraju odselila u SAD). U svibnju 1945. godine povlači se u Austriju, odakle su ga britanske vojne vlasti vratile u Sloveniju. Uspijeva pobje-ći te ilegalno živi u Hrvatskoj i Vojvodini do početka 1946. godine, kada pogiba pri pokušaju prelaska u Italiju.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 9, (I. god.).
 *** ŠL 1940., s. 185, 270, 610; 1941., s. 326, 500, 538; 1943., s. 24; 1944., s. 198.
 *** Tko je tko u NDH. Zagreb 1997., s. 380-381.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 685.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM