HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11593
ime ŠKREB, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dr. filozofije, sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11593)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 7. 1879.Zagreb
doktorirao1910.Filozofski fakultet u Zagrebu
umro14. 8. 1952.Zagreb

 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je kemiju, matematiku i fiziku. Doktorirao je na istom fakultetu 1910. godine. Od 1902. bio je srednjoškolski profesor dodijeljen Meteorološkom opservatoriju u Zagrebu. Od 1918. do 1925. nadzornik je srednjih škola. God. 1925. preuzima upravu Geofizičkoga zavoda u Zagrebu do umirovljenja 1947. Redoviti sveuč. profesor geofizike bio je od 1937. do 1947. Zaslužan je za obnovu meteoroloških postaja u Hrvatskoj nakon I. svj. rata.
 Na Šum. odjelu PŠF u Zagrebu predavao je meteorologiju i klimatologiju (1923.-1952.).
 Napisao je 38 znanstvenih radova, uglavnom iz područja meteorologije, i veći broj članaka, prikaza i recenzija.
 Uz A. Mohorovičića bio je značajna osoba u povijesti meteorologije i geofizike u Hrvatskoj.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 1, 136, 151.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 27.
 Goldberg, J.: Dr Stjepan Škreb (1879 -1952). Glasnik matem.-fiz. i astronomski, II, 7, Zagreb 1952., s. 187-190.
 *** ŠN, s. XII, 120-122, 197, 383, 505-507, (s popisom radova).
 *** Spomenica PMF, Zagreb 1974., s. 15, 16, 47, 49, 52, 53, 66.
 *** PŠH 1846-1976., Zagb 1976., s. 21.
 *** Geofizika, Vol. 3. Suppl., Zagreb 1986., s. 110.
 *** SŠN 2, 1998., s. 135-137, 222.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM