HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11615
ime Š., Martin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11615)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao16. 5. 1991.

 Sin Marjana i Rože r. Hribovšek. Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka dipl. oec. Osnovnu je školu završio na Bledu 1978., a gimnaziju u Jesenicama 1982.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odjelu 16.5.1991. godine, napisavši i obranivši diplomski rad naslova "Šumskoekološka analiza u Triglavskom narodnom parku" znanstveno područje ekologija šuma.
 Nakon diplomiranja, odradio je pripravnički staž (1991.-92.), a zatim radi samostalno na mjestu organizatora zaštite prirode u upravi Triglavskoga narodnoga parka. Od 1994. godine voditelj je prirodozaštitne nadzorne službe u tom parku.
 Napisao je i objavio više od pedesetak stručnih članaka i referata, samostalno i u suradnji, na slovenskom i engleskom jeziku.
 Vrlo je aktivan u svojoj užoj specijalnosti, pa je sudjelovao na više simpozija, znanstvenih i stručnih skupova u Njemačkoj (1992., 1993., 1997.), Italiji (1992.), Francuskoj (1993., 1994.), Austriji (1995., 1997.), Irskoj (1996.), Sloveniji (1995., 1997., 1998) i Španjolskoj (1998.).
 Član je međunarodnih stručnih udruga: CIPRA-e (Međunarodne komisije za zaštitu Alpa) - član odbora za Sloveniju; IUCN - WCPA (Međunarodna unija za zaštitu prirode - komisija za zaštićena područja); član je ekspertne skupine za zaštićena područja Europske federacije nacionalnih i prirodnih parkova (EURO-PARC Federation).

1The impact of mountaineering on Nature and the use od Education to prevent the harmful influence of it on Nature, (referat). IUCN: "Education for sustaiable tourism", Vršič 18. IX.1992.
2Turizem - športnorekreacijske dejavnosti v TNP s poudarkom na gozdnem prostoru, (referat). Turistička zveza Slovenije: "Turizem v gozdnem prostoru", Škofja Loka 26. X.1995.
3Gozdarstvo in varstvo narave. GozdV 2, 1996., Ljubljana, s. 124-127.
4Wald, Waldwirtschaft und Waldschäden im Nationalpark Triglav. Nationalparkakademie Hobe Tauern: Internationale Tagung "Natur - Schulz - Wald", Mallnitz 26.IX.1997., pp. 68-73.
5Triglav National Park: Job definition, education, competencies and legal situation of rangers. Europarc Federation, Proceedings of the workshop on Professional Park Ranger Service (september 1998), pp 11-16.
6Recreation and Forestry interests in comparision with Nature conservation role the protected area of Triglav National Park. Institute of plant Physiology, University of Vienna, Proceedings of International workshop Research and monitoring as key elements for sustainable development in the limestone Alps (oktober 1998).
7Upravljanje z gozdom in vloga gozda v zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka - Gozdarstveni in naravovarstveni interesi. XIX gozdarski študijski dnevi (Logarska dolina 26.-27. Marec 1998); Zbornik referatov., s. 425-434.

nedeterminirano:
8VAŽNIJI RADOVI

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM