HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11617
ime ŠOLIĆ, Eduard
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11617)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 1. 1905.Teslić /BiH/
apsolvirao1928.
diplomirao10. 10. 1929.
umro1. 1. 1943.Plaški

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1927.-28. škol.g., a diplomirao 10.10.1929. U struci se zaposlio 7.5.1930. kao pripravnik u Direkciji šuma Ogulinske imovne op-ćine u Ogulinu. Stručni ispit položio je u Beogradu 1932. Na području Ogulina i Like zadržao se do 1943. god. kad su ga u Plaškom ubili četnici, kao službenika Ravnateljstva šuma Ogulin.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 72, 112, 151.
 *** ŠL 1940., s. 251, 367; 1941., s. 404; 1942., s. 219; 1947., s. 173.
 *** ŠN, s. 336, 355, (Edo).
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM