HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11683
ime Š., Dejan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11683)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao12. 7. 1990.
karijera1. 12. 1990.Delnice

član HŠD ogranak
Delnice

1991

Šumarija Rijeka

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Andrije i Jasminke r. Pšorn. Hrvat. Otac mu je dipl. ing. strojarstva, a majka liječnica. Djed po majci bio mu je ugledni šumar Josip Pšorn. Osnovnu i srednju školu završio je u Crikvenici. Maturirao je u CUO "Antun Barac" 1984. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum.fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 12.7.1990.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u Goranskoprim. ŠG Delnice 1.12.1990. Nakon pripravničkog staža u Odjelu za razvoj, premješten je u Šumariju Rijeka na radno mjesto revirnika krških šuma. Nakon četiri godine, 1.8.1995. postavljen je za upravitelja Šumarije Rijeka, na kojoj se dužnosti nalazio i prilikom prikupljanja podataka početkom 1999. god.
 U slobodno vrijeme bavi se lovom. Član je LD "Srnjak" Fužine - Lokve i stručni suradnik za provedbu LGO za državno lovište "Lokve". Pred ispitnim povjerenstvom HLS 4.7.1991. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja. Ovlašteni je predavač i ispitivač HLS-a iz područja lovna balistika, te predavač i ispitivač ŽLS-a iz lovne trofejistike. Za aktivnosti u lovstvu primio je odličja III, II i I reda.
 Aktivan je sudionik međunarodnoga savjetovanja "Zaštita šuma od požara na području Istre i Kvarnera" održanog 14.6.1996. u Rijeci, na kojem je nastupio referatom "Protupožarna organizacija Šumarije Rijeka i šumski požari na primorskom dijelu UŠ Delnice u 1995. godini".
 Član je HŠD, ogranak Delnice.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" 1995., s. 64; 1996., s. 57.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM