HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11691
ime Š., Margita
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, profesorica
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11691)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1973.
diplomirala27. 6. 1974.
magistrirala12. 2. 1988.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 3. 1975.Arboretum Opeka

član HŠD ogranak
Varaždin

1990

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Đure i Ladislave r. Juras. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je bio farmaceut, a majka viša medicinska sestra. Osnovnu školu završila je u Supetru na Braču 1965., a gimnaziju u Varaždinu 1969. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na ŠG odjelu 27.6.1974. Na PMF-u u Zagrebu 1976. stekla je diplomu prof. biologije i dendrologije.
 Prvo zaposlenje dobiva 1.3.1975. u Srednjoškolskom centru za hortikulturu "Arboretum Opeka", Vinica, u svojstvu predavača i rukovoditelja rasadničke proizvodnje. Tri godine kasnije (1978.) unaprijeđena je na radno mjesto rukovoditelja Arboretuma i upravitelja RJ "Hortikultura inženjering". U međuvremenu upisuje poslijediplomski studij na Šum. fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 12.2.1988. obranom magistarskog rada iz zaštite šuma pod naslovom "Prilog poznavanju entomofaune u arboretumu Opeke".
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume" prelazi u UŠ Koprivnica na radno mjestu stručnog suradnika za ekologiju, a 1995. prelazi na rad u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagreb, u Službu za ekologiju i lovstvo za stručnog suradnika za ekologiju i prostorno planiranje, na kojem se mjestu nalazila i 1999. godine.
 Članica je HŠD. Živi u Varaždinu.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** SŠN 2, 1998., s. 634, 695.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM