HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11743
ime TEŽAK, Božo
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. kemije., redoviti sveuč. profesor.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11743)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 7. 1907.Varaždin
apsolvirao1929.
diplomirao1930.
doktorirao1945.Ljubljana
umro16. 5. 1980.Zagreb

 Kemiju je diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1930., a doktorirao je 1945. u Ljubljani.
 U vrijeme II. svj. rata radio je kao inženjer u Gradskom kemijskom laboratoriju u Zagrebu. Na PMF-u djeluje od 1946. U zvanju je redovitog profesora od 1952. do 1977., a bio je dekan fakulteta 1953-54. god. Od 1946. do 1977. bio je predstojnik Fizičkokemijskog zavoda.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu predavao je od 1961. do 1979. god. na poslijediplomskoj nastavi metode i tehniku znanstveno - istraživačkog rada.
 Osnivač je fizikalne kemije u Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu. Glavni je urednik časopisa "Croatica Chemica Acta" (1953.-1980.), "Sveučilišnog vjesnika" (1954.-1961.), te utemeljitelj i prvi urednik časopisa "Scientia Yugoslavica" (1971.-1980.) i "Informatologia Yugoslavica" (1969.-1980.). Inicirao je osnivanje Referalnog centra Sveuč. u Zagrebu 1967., a bio je i njegov upravitelj (1972.-1980.).
 Znanstveni radovi su mu pretežito s područja anorganske koloidne kemije. Značajan doprinos dao je organizaciji znanstvenodokumentacijske službe na Zagrebačkom sveučilištu. Jedan je od osnivača Internacionalne izložbe publikacija (ISIP).
 Nagradu za životno djelo dobio je 1970. godine. U njegovu čast Hrv. kem. društvo utemeljilo je Medalju "Božo Težak".

 *** Spomenica PMF. Zagreb 1974., 1976.
 *** SŠN 2, 1998., s. 527, 623-624.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM