HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11752
ime TÖLG, Vilim
zvanje
zanimanje     
ing. šum., kr. šum. nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11752)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen18. 5. 1852.Stefulto /Hont Mađarska/
umro8. 11. 1920.Zagreb

 Nakon završene srednje škole, studirao je šumarstvo na ŠA u Banskoj Štiavnici (Slovačka, tada Ugarska).
 Kao šum. vježbenik služio je od 7.10.1874. najprije kod Šum. rediteljstva u Mehadiji (Šum. ravnateljstvo Timisoara, Rumunjska), a zatim u Bezterczebanyi i Lipto-Ujvaru.
 God. 1879. premješten je na državno dobro u Fužinama, gdje je unaprijeđen za šumara, a 1886. pri Nadšumarskom uredu u Vinkovcima imenovan je nadšumarom i upraviteljem kr. Šumarije Nova Gradiška. Od 1901. do 1906., kao šumarnik, obavljao je dužnost kontrolnoga činovnika Šum. ravnateljstva u Zagrebu. Zatim mu je povjerena uprava kr. Šum. ureda u Otočcu, gdje je imenovan šum. savjetnikom. God. 1907. ured je premješten na Sušak, gdje je 1910. ing. Tölg imenovan šum. nadsavjetnikom i ujedno premješten Šum. ravnateljstvu u Zagreb. Bio je najprije zamjenik predstojnika, a zatim i upravitelj tog ravnateljstva. Nakon 40-godišnjeg službovanja, kao ravnatelj, umirovljen je 1914., uz priznanje za dugogodišnji rad u šumarstvu.
 Umro je u Zagrebu. u 69. godini života. Bio je član HSŠD od 1887., a neko vrijeme i odbornik.

 *** ŠL 1888., s. 162; 1890., s. 376; 1894., s. 557; 1897., s. 589; 1913., s. 31.
 *** Iskaz čl. HSŠD; 1908., 1915., (ŠL).
 *** Umirovljenje. Vilim Tölg. ŠL 1914., s. 109.
 *** Osobne vijesti. Umro Vilim Tölg. ŠL 1920., s. 369.
 *** Zbornik Vink. 1974., s. 548, 551.
 *** PŠH 1846-1976., s. 357.
 *** HŠD 1846-1996., s. 58, (Tögl!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM