HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1181
ime K., Anton
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1181)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Marije i Slave rođ. Briški. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu. Od 1958. do 1992. radio je u šumarstvu kao poslovođa. Glavninu radnog vijeka bio je u Šumariji Crni Lug, ŠG Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM