HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12006
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12006)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1939.
diplomirao16. 11. 1940.
djelovao Puhakovca

 Studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1938.-39., a diplomirao 16.11.1940.
 Prema raspoloživim podacima 50-ih godina bio je direktor DIP-a u Karlovcu. God. 1954. izabran je za prvog predsjednika Šum. kluba u Karlovcu (od 1961. Šum. društvo), ponovno biran i 1963. Savez šum. dru-štava Hrvatske izabrao ga je 1964. za zaslužnog člana, a 1966. izabran je u radno predsjedništvo na skupštini Saveza ITŠDI Hrvatske u Gospiću.
 Umro je u razdoblju od 1972. do 1976. Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 685.
 *** ŠL 11-12, 1965., s. 593.
 *** Šumari i drvari umrli od 1972.- 1976. ŠL 1977., s. 91.
 *** HŠD 1846-1996., s. 279, 408, 409.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM