HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12019
ime V., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12019)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1962.
diplomirao7. 9. 1964.

 Sin Ivana i Mare rođ. Soldat. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Svibovcu, a I. mušku realnu gimnaziju u Varaždinu 1955. godine.
 Šumarstvo je započeo studirati na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagreb, a apsolvirao je škol.g. 1961.-62. na već osamostaljenom Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, na kojem je i diplomirao 7.9.1964.
 Zaposlio se 2.11.1964. godine. kao pripravnik Šumarije Čakovec, radeći do 25.3.1965. Od 1.11.1966. g. bio je referent uzgoja Šumarije Donji Lapac, a 5.11.1968. postaje upravitelj Šumarije Korenica. Od 1.1.1985. tehnički je direktor OOUR-a za uzgoj. Od 1.1.1991. god. ponovo je upravitelj iste šumarije, a 14.5.1991. prelazi na rad u UŠ Gospić. Od 1.7.1991. nalazi se u Proizvodnom odjelu UŠ Koprivnica, na mjestu struč. suradnika, gdje je radio i krajem 1994. god.
 Bio je član Upravnog odbora JP "Hrvatske šume" od 1993. do 1995.
 Živi u Đurđevcu.

 *** Ljetopis "HŠ", 1993., s. 2.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 5.
 *** SŠN 2, Zgb 1998., s. 691 (Viček!).
 *** Časopis "HŠ" 30, 1999., s. 22.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM