HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12060
ime VUK, Stjepan stariji
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12060)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 8. 1927.Zagreb
apsolvirao1951.
diplomirao6. 5. 1952.
karijera šumarija Našice
umro1. 12. 1996.Zagreb

 Sin Antuna i Marije. Završio je osnovnu i građansku školu 1942.g., zatim IV. mušku gimnaziju u Zagrebu 1947. godine.
 Potom studira na Poljoprivredno -šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum.-uzgojnom odsjeku škol.g. 1950.-51., a diplomirao 6.5.1952. godine.
 Prvo zaposlenje bilo je u Šumariji Našice, zatim radi u Šumariji Đurđenovac, koju je osnovao i bio njezin upravitelj i gdje je upoznao svoju suprugu. Potom, zbog preseljenja, mijenja posao i postaje tehnički direktor DIP-a Novoselec. Nakon nekog vremena postao je upravitelj Šumarije Novoselec. U tom razdoblju napisao je nekoliko šumarskih struč- nih radova. God. 1969. preselio se s obitelji u Zagreb i zaposlio se kao direktor poduzeća "A. Žaja". Posljednji posao do mirovine bio je u "Exportdrvu" Zagreb - Šumarski odjel. Umro je u Zagrebu 1.12.1996. i sahranjen je na zagrebačkom groblju Mirogoj.
 (Podatke su nam dostavili supruga Henrieta, sin Damir i kći Mirna, na čemu im zahvaljujemo.)

 *** ŠN, s. 365.; SŠN 2, 1998., s. 688.
 *** Osmrtnica, Večer. list 4.XII.1996.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM