HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12065
ime V., Živko
zvanje
zanimanje     
učitelj na GŠU u Križevcima iz naravoslovlja.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12065)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Služio je od studenoga 1860. do studenoga 1862. godine. Predavao je prirodopis, fiziku i hrvatsku slovnicu.
 Napisao je udžbenik "Rudstvo za više gimnazije".

 *** Izvješt. GŠU Križevci 1876., s. 11.
 *** Spomenica... Križevac 1910., s. 155.
 *** ŠN, s. 17, 43; SŠN 1, s. 55, 170.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM