HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12105
ime V., Milan
zvanje
zanimanje     
protustavnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12105)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1875.
djelovao Varaždin

 Šumarstvo je apsolvirao na GŠU u Križevcima 1875. godine.
 Prema raspoloživim podacima, kao kot. šumar na skupštini HSŠD 1876. u Zagrebu sudjelovao je u raspravi o činiocima koji "prieče razvitak domaćeg šumarstva...", a 1886. bio je protustavnik Otočke imovne općine u Otočcu.
 Član HSŠD bio je od 1886.

 *** ŠL 1886., s. 228; 1976., s. 295.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 16, 152.
 *** ŠN, s. 48; SŠN 1, s. 146, 149.
 *** HŠD 1846-1996., s. 32.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM