HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12155
ime Z., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, republički šum., lovni, odnosno gospodarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12155)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao13. 7. 1981.
karijera šumarija Zagreb

 Sin Zlatka i Ivane r. Mađarić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je ekonomist, a majka profesorica. I osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, maturiravši na Gimnaziji "Vladimir Nazor" 1974. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1979.-80., a diplomirao je na Šum. odjelu 13.7.1981.
 Prvo zaposlenje nakon diplomiranja dobiva u ŠG Zagreb, Šumarija Zagreb. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, pomoćnik je referenta za iskorišćivanje šuma. God. 1985. prelazi u Šumariju Remetinec na dužnost referenta pripreme rada, a osnivanjem JP "Hrvatske šume" UŠ Zagreb na radnome je mjestu revirnika pri istoj šumariji. Napustivši operativu, 1994. prelazi u Ured za poljoprivr. i šumarstvo Grada Zagreba na poslove šum. i lovnog inspektora, a uspostavom Državnog inspektorata 1999. postavljen je za gospodarskog inspektora.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, s. 696.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM