HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12162
ime Z., Pavao
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. pristav
     


lokacija

apsolvirao1934.
diplomirao22. 6. 1937.
djelovao Zagreb

 Studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1933.-34, a diplomirao 22.6.1937.
 Prema raspoloživim podacima 1940. postavljen je za šum. vježbenika kod Direkcije šuma Zagreb. God. 1941. premješten je od Ravnateljstva šuma Zagreb za upravitelja državne Šum. manipulacije u Majuru (Kostajnica), gdje se kao šum. pristav nalazio i 1944. Ostali posaci o kretanju u službi nisu nam poznati.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, (III. god.).
 *** ŠL 1940., s. 183, 271; 1941., s. 328; 1943., s. 25, 269, 329; 1944., s. 198.
 *** ŠN, s. 358; SŠN 2, 1998., s. 684.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM