HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12213
ime Ž., Valentin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12213)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao30. 7. 1954.
karijera šumarija Topusko

 Sin Nikole i Marije r. Zibar. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik (mesar), a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Glini 1941., a IV. realnu gimnaziju u Zagrebu 1948.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1952.-53., a diplomirao na ŠG odsjeku 30.7.1954.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva u kasnu jesen 1954. u Šumariji Topusko, odakle odlazi na odsluženje vojnoga roka i po povratku nastavlja rad u istoj šumariji. Kako mu nije riješeno stambeno pitanje, napušta Hrvatsku i odlazi u Vitez (BiH), primivši duž-nost šefa Šumske uprave i Uzornog lovišta "Kruščica". Nakon tri godine (15.7.1960.) vraća se u Hrvatsku, dobivši mjesto upravitelja Šumarije Pokupsko ŠG Sisak. Tu ostaje punih 18 godina, gdje, kao istaknuti šumarski stručnjak, mnogo čini na unapre-đenju proizvodnje i učinkovitosti rada. God. 1988. premješten je u RZ Zajedničke službe ŠG Sisak na poslove organizacije rada u privatnim šumama, koje poslove obavlja sve do uspostave Hrvatske države. Ustrojstvom "Hrvatskih šuma", UŠ Sisak, postavljen je za šefa Proizvodnog odjela uprave i s tog radnog mjesta odlazi u mirovinu 31.12.1994.
 Član je HŠD i HDZ.
 Umirovljeničke dane provodi u Pokupskom.

 *** ŠN, s. 367; SŠN 2, 1998., s. 689.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM