HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12535
ime P., Ines
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12535)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala7. 3. 2005.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva

član HŠD ogranak
Karlovac

31.05.2005

brisani

diplomirani inženjer šumarstva
, 31.5.2005
Šumarija Saborsko-Plaški

diplomirani inženjer šumarstva


1GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2011. godinu; Hrvatske šume, Zagreb 2012. BIB
2GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU; Hrvatske šume, Zagreb 2013. BIB
3GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2013.; Hrvatske šume, Zagreb 2014. BIB
4GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2014.; Hrvatske šume d.o.o., Zagreb 2015. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM