HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12689
ime B., Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12689)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1951.Samobor
srednje obr.1956.Tagreb
apsolvirao1961.
diplomirao14. 2. 1963.ŠF DI
karijera1. 3. 1963.DIP Konjuh Živinice
1. 3. 1965.Stjepan Geli Đakovo
1. 1. 1967.DIP Delnice
1. 5. 1973.Slovenijales poslovnica Rijeka
1. 11. 1983.Drvo Rijeka
umirovljen27. 8. 1997.Cernik /Rijeka/

 Sin Tadije i Cecilije rođ. Lekić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka kućanica. Pučku školu, odnosno sedmoljetku s malom maturom, završio je u Samoboru 1951. godine, kad se s obitelji preselio u Zagreb. Realnu gimnaziju (IV. mušku) završio je u Zagrebu 1956. god. Upisao se na Poljoprivr.-šum. fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je 1960/61, a diplomirao 14.II.1963. god. na osamostaljenom Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu. Od 1.III.1963. do 28.II.1965. radio je u Tvornici pokućstva DIP Konjuh Živinice kao tehn. rukovodilac pogona. Nakon toga do 31.XII.1966, bio je voditelj proizvodnje u Tvornici pokućstva “Stjepan Geli” Đakovo, a potom do 30.IV.1973. radi kao tehnički voditelj pogona, upravitelj pogona i v.d. glavnog direktora u DIP-u Delnice. Od 1.V.1973. do 30.X.1983. bio je direktor Slovenijalesa Poslovnice u Rijeci, gdje dobiva diplomu za unapređenje organizacije poslovanja. Od 1.XI.1983. do 26.VIII.1997. radio je u Drvu Rijeka kao voditelj SP Centra Čavle i direktor sektora Maloprodaje. Potom odlazi u mirovinu. Živi u Cerniku kod Rijeke.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM