HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12729
ime B., Rudolf
zvanje
zanimanje     
kneževski okružni šumar
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12729)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Studirao je na Šumarskom učilištu Eulenburg, gdje je diplomirao 1885. Završivši vježbenički staž, 1886. dolazi u Hrvatsku, zapošljava se u šumskoj upravi obitelji Thurn - Taxis sa sjedištem u Lokvama. Službujući gotovo 40 godina u Lokvama, Brod-Grobniku, Brod-Moravicama, Crnom Lugu i Delnicama u Gorskom kotaru, tu je proveo cijeli svoj radni vijek dočekavši i mirovinu ubrzo nakon Prvoga svjetskog rata. Poznat po svom pedantnom odnosu prema radu, Rudolf Bergan u cijelosti je provodio u djelo tada važeće smjernice gospodarenja šumama, rađene prema Presslerovu naputku, a koji su karakterizirale duga ophodnja i favoriziranje četinjača, točnije jele pred bukvom. Opskrbljavajući brojne male pilane sirovinom, zalagao se za što racionalniji prerez, sprečavajući svaku neopravdanu sječu. Njegovom su zaslugom otvoreni mnogi šumski kompleksi, olakšavajući tako prijevoz trupaca do pogona za primarnu preradu drveta. Uoči kraja Drugoga svj. rata prisiljen je s obitelji napustiti Delnice i otići u Njemačku. Umro je u Ostrachu, pokrajina Baden- Würtemberg 20.VII.1950. u 85. godini. (Podatke o ocu Bergan Rudolfu i sinu Arthuru dobili smo od njihove unuke, odnosno kćeri Erike Schäfer-Bergan iz Stuttgarta, kojoj zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM