HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1293
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1293)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antuna i Anđelke rođ. Pavešić. Osnovnu školu polazio je u Hrv. Kostajnici, a Srednju šumarsku u Delnicama 1993. god. U šumarstvu radi od 1997, a sada je na mjestu šum. tehničara u Šumariji Hrv. Kostajnica, UŠP Sisak.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM