HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13158
ime G., Antun
zvanje
zanimanje     
ing. drvne industrije (finalni smjer)
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13158)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

1997

isčlanjeni

diplomirani inženjer drvne tehnologije

 Sin Antuna i Katarine r. Paver. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Osnovnu školu završio je 1942, a gimnaziju 1947. god. u Pakracu. Srednju šumarsku školu polazio je u Karlovcu i maturirao 1950. godine. Zaposlio se 1.VIII.1950. u DIP-u Nova Gradiška - pilana Pakrac, zatim radi u Šumariji Pakrac i Lipik do 1.XI.1954, kada prelazi u Šumariju Sirač, gdje radi do 15.X.1959. u svojstvu referenta za iskorištavanje šuma. Nakon toga radi u DIP-u Papuk Pakrac, na dužnosti upravitelja Tvornice parketa, do 1.X.1965. Tada je upućen na studij u Višu tehničku školu za finalnu obradu drva u Novu Gradišku. Studij je završio uz rad 1965. godine te je postavljen za pomoćnika direktora DIP-a Papuk Pakrac do 1.IV.1972. god. Nakon toga zaposlio se u DIP-u Karlovac na dužnostima tehnologa, upravitelja Tvornice parketa, upravitelja Pilane i savjetnika za tehnologiju do umirovljenja 1990. godine. Uz rad u DIP-u Karlovac bio je predavač od 1979. do 1980. u srednjoj Šumarskoj školi Karlovac kao nastavnik stručnih predmeta: Tehnologija materijala i Strojevi za obradu drva. Nakon odlaska inženjera pravoslavne vjere iz DIP-a Karlovac, vraća se na rad i od 1.I.1992. na dužnosti je tehn. direktora, gdje ostaje do ponovnog umirovljenja 10.II.1995. Bio je suradnik časopisa "Drvna industrija" (11-12, 1974, s. 336) i "Biltena" Šum. fakulteta, br. 6, 1985). Član je HŠD-a od 1953. godine.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM