HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13211
ime H., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13211)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Gimnaziju je završio u Zagrebu 1950. godine. Na DI odsjek Šumarskog odjela Poljopr.-šum. fakulteta u Zagrebu upisao se 1952, apsolvirao je 1957, a diplomirao 22.VI.1963. godine. Od 1960. radio je u Zavodu za tehnologiju drva kao honorarni tehnički suradnik. Izabran je i postavljen za stručnog suradnikarukovoditelja Terenske nastave DI odjela 1963. godine. U šk. godini 1964/65. upisao je poslijediplomsku nastavu iz područja Organizacija rada u primarnoj preradi drva. i apsolvirao je taj studij u šk. godini 1965/66. Za asistenta Terenske nastave DI odjela izabran je 1966. godine. Ponovni izbor za asistenta iz iste nastave obavljen je krajem 1969, 1973, 1976. i 1979. godine. Tijekom razdoblja od 1972. do 1974. obavljao je dužnost tajnika Vijeća DI odjela. Dužnost tajnika Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji obavljao je od 1972. do 1980. god. U razdoblju od 1980. do 1982. god. izvodi nastavu iz predmeta Zaštita na radu. Za predavača stručnog područja Terenska nastava na DT odjelu izabran je 1982. god. Samostalno izvodi nastavu iz predmeta Zaštita na radu od 1982. nadalje. Bio je društveno aktivan i predsjednik fakultetskog savjeta. Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

1Kvaliteta piljenja na suvremenim primarnim i pilanskim strojevima, Drvna ind. 21, 1/2, 1970, 2-13.
2Pilanski proizvodi iz tanke oblovine hrasta, Zbornik radova - Istraživanje, razvoj i kvaliteta radova u preradi drva, Osijek, 1984, 219-230.
3Stjepan Bađun, Vladimir Herak, 1987: Bibliografija radova znanstvenoistraživačkog projekta Istraživanja i razvoj u drvnoj industriji za srednjoročno razdoblje 1981—1985. godine. GŠP vol. P3 s. 447
4Prilog proučavanju rada tračnih pila trupčara, Bilten ZIDI, Zagreb, Šum. fakultet, 14, 1987, 60-65.
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM