HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13295
ime I., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, stručni suradnik
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13295)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1946.Novigrad Podravski
srednje obr.1955.Koprivnica
apsolvirao1959.
diplomirao1960.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1960.Bilokalnik Koprivnica
1974.IV SO Koprivnica
1982.Bilokalnik
1985.ŠG Mojica Birta Bjelovar
1990.UŠP Koprivnica

 Sin Matije i Marije rođ. Duga. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Novigradu 1946, a Gimnaziju u Koprivnici 1955. god. Studirao je Šumarski smjer na Poljopr.- šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1958/59, a diplomirao 1960. godine. Zaposlio se u Drvnoj industriji Bilokalnik Koprivnica. U tom je poduzeću radio kao tehnolog, pa od 1960. do 1974. kao upravitelj pogona. Nakon toga do 1982. god. bio je predsjednik IV Skupštine općine Koprivnica i predsjednik Općine Koprivnica. Vrativši se u Bilokalnik, na dužnosti je tehničkog direktora (1982-1985), a nakon toga prešao je na mjesto pomoćnika direktora ŠG-a “Mojica Birta” Bjelovar, gdje ostaje do 1990. Nakon reorganizacije hrvatskoga šumarstva zaposlen je u JP-u Hrvatske šume, Upravi šuma Koprivnica, kao stručni suradnik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM