HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13302
ime I., Ivan
zvanje
zanimanje     
ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13302)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Bare r. Kovač. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završava u Hercegovcu 1975, a u Centru za obrazovanje i kulturu “9. maj” Garešnica položio je maturu 1979. god. Apsolvirao je 1980/81, a dipl. 10.V.1982. na DT odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu, VI. stupanj - proizvodnja namještaja. Rad u struci započeo je 1984. god. na sušenju drva, u DK-a Brestovac. Od 1985. do 1987. radio je kao izvanredni predavač stručnih predmeta na Srednjoj školi drvnog usmjerenja u Garešnici. Od 1990. radi kao voditelj proizvodnje u Tvornici paleta Brestovac. Na razini DK-a Brestovac bio je član Upravnog i Nadzornog odbora do 1989. te predsjednik Nadzornog odbora 1998. i 1999. god. Sada obavlja dužnost direktora Tvornice parketa Brestovac d.o.o. Garešnica.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM