HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1332
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1332)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Srećka i Marije rođ. Osvald. Osnovnu školu završio je u Tršću, a Lugarsku školu u Novom Vinodolskom. U šumarstvu radio je od 1960. do 1991. god. kao lugar – poslovođa. Cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Tršće, ŠG Delnice. U mirovinu je otišao 1991. god. Umirovljeničke dane provodi u Crnim Lazima kod Tršća u Gorskom kotaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM