HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13331
ime J., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13331)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Irene r. Šubat. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji prosvjetnih djelatnika. Pučku školu završio je u Husincu 1944, a maturirao je 1951. u Tehničkoj školi u Zagrebu, na Kemijsko-tehn. odjelu. Na Šum. fakultetu u Zagrebu apsolvirao je 1958/59, a diplomirao 26.IX.1960. DI smjer. Nakon završetka Tehničke škole radio je u Segestici i Radonji u Sisku, a nakon završenoga fakulteta tri godine u DIP-u Novi Vinodolski (1960 - 1963). Od 1963. do umirovljenja 1992. god. radio je u Chromosu - tvornici boja i lakova u Zagrebu: do 1970. radi na primjeni proizvoda u drvnoj industriji, a od 1970. do 1992. u primjeni proizvoda u graditeljstvu. Dvanaest godina vodio je Odjel za primjenu, unapređenje i razvoj proizvoda u graditeljstvu. God. 1993. se reaktivira i do 1997. radi u Kemijskoj industriji Karbon u Zagrebu, a danas je u Chromosu Zagreb. Napisao je više kvalitetnih priručnika o primjeni boja i lakova u drvnoj industriji i graditeljstvu (Boja zgradu čuva), a napisao je i članak (Primjena boja i lakova u građevinarstvu) za Tehničku enciklopediju (knj. 7, Lakovi i boje, str. 463).

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM