HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13461
ime K., Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13461)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mate i Ruže r. Sušanj. Hrvat, rimokatolik. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1934, a maturirao je 1942. god. u I. realnoj gimnaziji. Apsolvirao je 1949/50. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 1951. god. na Šum. odjelu - tehnički smjer. Nakon završetka studija zaposlio se u DK Belišće, gdje je od 1951. radio kao upravitelj pilane, tehnički direktor i glavni direktor. God. 1963. prelazi u Zagreb, u Institut za drvo, gdje je bio šef Odjela za pilansku preradu drva i zamjenik direktora sve do kraja 1967. god., kada prelazi u Uniondrvo na mjesto direktora razvoja i zamjenika glavnog direktora. God. 1971. prelazi u Poslovno udru- ženje drvne industrije, ali već 1972. god. zapošljava se u Exportdrvu. Tu je do 1984. direktor Uvoznog sektora, direktor OOUR-a Vanjska trgovina i pomoćnik glavnog direktora za razvoj. Na Šum. fakultetu u Zagrebu prijavio je disertaciju, ali je zbog drugih obveza nije uspio dovršiti. Objavio je knjigu Mogućnost razvoja pilanske prerade u SR Hrvatskoj (Institut za drvo Zagreb 1967), a pisao je i stručne članke. Bio je dugogodišnji član HŠD-a.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM