HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13481
ime K., Filip
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13481)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu školu završio je u Plehanu 1949, a Kemijskotehničku tehnološku školu u Tuzli 1954. god. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Potom se zaposlio u Kombinatu Belišće, RO Belišće-Bel. Poslijediplomski studij završio je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Magistrirao je 15.III.1989. na DT odjelu obranom magistarskog rada Impregnacija sječke kod proizvodnje poluceluloze. Radni vijek započeo je kao laborant u Željezari Zenica, a nastavlja kao tehnolog u Saponiji Osijek. Potom radi kao šef pogona proizvodnje poluceluloze u Belišću d.d. Tu je proveo glavninu radnoga vijeka: bio je šef tehničke kontrole, šef laboratorija - kontrole i unapređenja, tehnički upravitelj Bel-ambalaže u Belišću d.d., glavni tehnolog u Službi razvoja, a do umirovljenja je radio kao glavni tehnolog za papir i polucelulozu Bel-ambalaž e Belišće d.d. Objavio je dva udžbenika iz struke. Član je brojnih udruga. Dobio je brojna priznanja i nagrade za svoj rad. Kao umirovljenik živi u Belišću.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM