HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13618
ime K., Vladimir
zvanje
zanimanje     
tehnolog
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13618)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

2005

isčlanjeni

ostalo

 Sin Petra i Marije r. Desić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Kutini 1943, a Srednju tehn., DI smjer, u Belišću 1951. God. 1968. apsolvirao je na Višoj privrednoj školi u Zagrebu, smjer organizacija rada. Od 1943. sudjelovao je u NOB-u, a nakon završetka rata bio je u državnoj službi odakle prelazi u Tehn. školu u Belišće. Nakon završetka srednje škole zaposlio se u DI-u Slavonija u Slav. Brodu, gdje radi, uz prekid 1952/53. kad je radio u DIP-u Novoselec, do ljeta 1972. Obavljao je razne poslove i zadatke, bio je predradnik, poslovođa i voditelj EJ u Tvornici furnira, voditelj proizvodnje rezane građe i parketa. God. 1971/72. bio je upravitelj DIP-a Lipa Slav. Požega, tada u sastavu DI Slavonija. God. 1972. izabran je za tajnika Općinskog sind. vijeća u Slav. Brodu, gdje ostaje do 1975. kad je izabran za tajnika Republičkog odbora Sindikata radnika u ind. prerade drva i šumarstva Hrv. u Zagrebu. U strukovnom sindikatu obavljao je razne izborne dužnosti, bio je tajnik, izvršni sekretar i predsjednik rep. odbora. God. 1988. odlazi u mirovinu. Za radnog vijeka ponajviše se bavio organizacijom rada, ekonomikom poslovanja, uvođenjem nove tehnike i tehnologije, te se brinuo o zaposlenicima. Kao umirovljenik živi u Zagrebu. Član je HŠD-a.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM