HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13653
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13653)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Apsolvirao je 1972/73, na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu. Na istom Fakultetu završio je i poslijediplomski studij i magistrirao 9.XI.1981, obranivši magistarski rad Analiza činilaca koji utječu na oblikovanje pločastog namještaja. Doktorsku disertaciju s naslovom Proizvodnja vlakanaca i analiza glavnih činilaca koji na nju utječu u europskim zemljama obranio je 11.VII.1996.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM