HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1394
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1394)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1950. god. sa pet godina radnog staža. Kao lugar radio je 1974. u Šumariji Vel. Pisanica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM