HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14096
ime P., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14096)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mirka i Marije r. Antončić. Hrvat, katolik. Otac mu je bio strojobravar, a majka kućanica. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1950, a u V. muškoj realnoj gimnaziji maturirao je 1958. godine. Apsolvirao je 1961/62, a diplomirao 23.V. 1964. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku. Nakon diplomiranja počeo je raditi kao tehnolog u proizvodnji vagona Tvornice “Janko Gredelj” u Zagrebu. Radio je na unapređenju tehnologije interijera vagona i šinskih vozila za stolarske, tapetarske, krojačke i remenarske radove. Do 1971. god. bavio se i ličilačkim i staklarskim radovima na vagonima - pronalazio je nove tehnologije proizvodnje stakla i primjenjivao ih na vozilima. Dvadeset godina (1971-1991) bio je šef Odjela nemetalne struke, a uz to je i dalje pratio i primjenjivao nove tehnologije u gradnji i remontu pružnih vozila. Od 1991. radi na mjestu glavnoga tehnologa, gdje je vodio i nadzirao radove na interijerima pru- žnih vozila najmodernije proizvodnje. U mirovinu odlazi 1.XI.1999. god. Tijekom radnog vijeka prisustvovao je velikom broju stručnih skupova iz područja pružne industrije u zemlji i inozemstvu. Za doprinos usavršavanju tehnologije interijera u "šinskoj" industriji, dobio je veći broj internih i državnih priznanja i nagrada. Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM