HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1414
ime M., Tomo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1414)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1942, s prethodnim radnim stažom od jedne godine. U šumariji Ivanska ŠG Bjelovar radio je i 1974. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM