HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14564
ime Š., Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije, prof
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14564)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Helene r. Dočkal. Češke narodnosti, hrvatskoga državljanstva. Potječe iz obitelji poljoprivrednika. Osnovnu školu završio je u Hercegovcu 1963, a gimnaziju u Garešnici 1967. god. Apsolvirao je 1970/ 71, a diplomirao je 29.IX.1972. na Šum. fakultetu, DI smjer. Rad u struci započeo je 4.X. 1972. u DK Ravna Gora. Nakon što je odradio pripravnički staž i vratio se s odsluženoga vojnoga roka vraća se u isti kombinat i u njemu ostaje od 13.VIII.1974. do 28.II.1975, kad prelazi u Brestovac DK Garešnica i u njemu radi 15 godina - od 1.III.1975. do 7.X. 1990. Posljednjih 10-ak godina, od 8.X.1990, predavač je stručnih predmeta drvne struke u Srednjoj školi “August Šenoa”, odnosno Industrijsko-obrtničkoj školi u Garešnici. Škol. god. 1996/97. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je pedagoškopsihološku izobrazbu za prof. srednje škole. Sudjelovao je na brojnim stručnim seminarima i natjecanjima. Na I. regionalnom natjecanju učenika stolara u Varaždinu (2000) Ministarstvo prosvjete i sporta, te Srednja škola Božene Plazzeriano Varaždin dodijelili su mu kao profesoru-mentoru priznanje za uspješno sudjelovanje njegovih učenika na natjecanju. Član je Saveza antifašističkih boraca i antifašista Garešnice.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM