HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14675
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14675)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Apsolvirao je 1963/64, a diplomirao 20.XI.1967. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu. Na istom fakultetu završio je i poslijediplomski studij i magistrirao 25.V.1981. obranivši magistarski rad s naslovom Organizacija pripreme tehnološkog procesa izrade uz primjenu elektroničkih računara.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM