HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1468
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1468)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dmitra. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1965. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Drežnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM