HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1494
ime M., Juraj
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1494)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vinka i Vice rođ. Babić. Osnovnu školu završio je u mjestu Oltari, kod Senja, a Srednju šum. školu u Delnicama 1964. god. Glavninu radnog vijeka radi kao poslovođa u Šumariji Samobor, ŠG Zagreb. I sada (2003) zaposlen je na istom radnom mjestu u “Hrv. šumama”, UŠP Zagreb, Šumarija Samobor. Živi u Samoboru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM