HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14989
ime G., Marko
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/14989)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao23. 4. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM