HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14993
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/14993)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao28. 5. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM